Oppstart høsten 2020!

Saturday, 15 August 2020 22:52 Ole Gabrielsen
Print

Vi starter med ukentlige speidermøter igjen uken etter at skolen starter, dvs. uke 35. De første møtene blir dermed:

Oppdagere: tirsdag 25. august kl. 17:30
Stifinnere: tirsdag 25. august kl. 17:30
Vandrere: torsdag 27. august kl. 18:30
Førerpatrulje (ungdomsskoleelever): fredag 28. august

Det blir lagt ut arrangementsinvitasjon i Spond i løpet av de nærmeste dagene. Ta kontakt med de som er satt opp som enhetsledere i menyen til venstre dersom du eller barnet ditt ønsker å begynne i speideren.  

Som dere kjenner til, må vi også utover høsten ta hensyn til gjeldende smittevernstiltak. Det er kjempeviktig for oss speidere å ta dette alvorlig og sørge for å bidra når situasjonen først er som den er. Speiderforbundet sentralt har utarbeidet en planleggingsmateriell og veiledere for hvordan vi kan drive speiding på en god måte innenfor de rammene som nå gjelder. Et eksempel er smittevernplakaten. Vi ber foresatte og barn om å lese dette sammen slik at barna er forberedt når møtene starter.

Vi kommer til å ha mange av møtene våre ute og ha aktiviteter i små grupper. Det kan bety at vi vil trenge hjelp fra foreldre/foresatte for å få gjennomført noen av møtene. Vi vil i så fall gi beskjed når behovet melder seg og håper at dere stiller opp.

Ellers planlegger vi et foreldremøte i hver enhet før høstferien. Der vil vi ta opp speidere som er nye i enheten og fortelle om speiderarbeidet. Datoer for disse møtene kommer senere.

Velkommen til det som jeg tror blir en flott høst i speideren!